כללים למניעת הטרדה (מינית ואחרת) בכנס עולמות

הכללים המפורטים בתקנון זה חלים על כל המבקרים, המשתתפים והמארגנים של פעילויות האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה, ללא יוצא מן הכלל.
כללים אלה חלים בכל פעילות האגודה באשר היא וגם בימי ההתארגנות טרם ואחרי האירוע והן במהלך ימי האירוע עצמו.

1. מהי הטרדה מינית?

  • התייחסות מבזה או משפילה כלפי מין או מיניות, לרבות נטייה מינית, מצב גופני או נפשי או כל תכונה אחרת, בין אם האיש/ה כלפיו/ה נעשתה ההתייחסות הבהיר/ה שההתייחסות מפריעה או לא;
  • התייחסויות חוזרת המתמקדת במין או במיניות, אף שהאיש/ה אליו/ה הופנתה ההתנהגות הבהיר/ה שההתנהגות אינה רצויה;
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאיש/ה אליו/ה הופנו ההצעות הבהיר/ה למטריד שאינו/ה מעוניינ/ת בהן. נושאי ונושאות תפקיד ניהולי באירוע לא ישמיעו הערות כאלה בשום מקרה כלפי הכפופים להם;
  • מעשה מגונה, כלומר מעשה שנועד לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני ללא הסכמה;
  • סחיטת איש/ה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

הטרדה אסורה באיסור חמור ביחס לכל אדם. הנהלת הכנס לא תגלה סובלנות כלפי המקרים המפורטים בתקנון זה ו/או אחרים בעלי אופי פוגעני.

2. צוות מניעת הטרדות מיניות

בכנס פועל הצוות למניעת הטרדות מיניות. טלפון (במהלך הכנס בלבד): 058-688-1176. דוא”ל: safespace@sf-f.org.il.

צוות מניעת ההטרדות המיניות ממונה ע”י האחראית למניעת הטרדות מיניות (להלן: האחראי/ת). מטרת הצוות היא מתן מענה מהיר לפניות בנושא באירועים מרובי משתתפים.

ניתן לפנות אל הצוות, בניהולה של הגב’ ליאת שחר קשתן, לאורך כל השנה באמצעות המייל ובמהלך הכנס גם טלפונית.

כמובן, תמיד ניתן לפנות אל קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית: 1202 – קו נשים ונערות, 1203 – קו גברים ונערים, 02-5328000 – קו הסיוע לגברים ונערים דתיים, סיוע אונליין בצ’אט (ראשון עד חמישי 20:00–00:00), וואטסאפ 052-8361202 (ראשון עד חמישי 17:00–20:00).

3. טיפול בתלונות בצוות למניעת הטרדות מיניות

איך מגישים תלונה?

בכל מקרה של הטרדה מינית או חשד להטרדה מינית, ניתן ליצור קשר ישירות עם צוות מניעת הטרדות מיניות בטלפון 058-6881176 (במהלך הכנסים בלבד), או במייל safespace@sf-f.org.il (בכל זמן). בזמן כנסים ניתן גם לפנות לאיש/אשת סגל ולבקש לקרוא לחבר/ת הצוות למניעת הטרדות מיניות. את אנשי הסגל ניתן לזהות באמצעות התג האדום שהם נושאים.

הליך טיפול בתלונה

בין אם תלונה הגיעה באופן ישיר, ובין אם יש חשד למקרה הטרדה, האחראית או מי מטעמה יפתחו בהליך בירור תלונה תוך שמירה על דיסקרטיות בכל הנוגע לפרטי הצדדים המעורבים והאירוע.

בכל מקרה תעודכן האחראי/ת. במידת הצורך, הצוות יפנה לרשויות עם המקרה, תוך שיתוף ויידוע הפונה.

במהלך הליך בירור, האחראי/ת ו/או חבר/ת הצוות למניעת הטרדות מיניות, יידעו את הפונה בדבר האפשרות לפנות אל קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית.

בתום הליך הבירור יכתב דו”ח סיכום והמלצות ועל פיו תתקבל החלטה. הצוות יידע הן את הפונה והן את הפוגע/ת בהחלטה שהתקבלה. אל ועדת הביקורת יועבר סיכום מתומצת של האירוע והצעדים שננקטו בעקבותיו, ללא פרטים מזהים של הצדדים. במקרה הצורך, יועבר עדכון להנהלות הכנסים. דו”ח הסיכום וההחלטות ישמרו באופן חסוי על ידי האחראית שלה תהיה גישה בלעדית אליו. להבהרה, ועד האגודה אינו חלק בתהליך זה ואינו כתובת לפניות. הסיכום מועבר רק לוועדת הביקורת.

טיפול במקרה של הפרת תקנון האירוע

מקרה של הטרדה מינית או כל עבירה אחרת על כללי ההתנהגות בכנס יטופל בחומרה ותוך שיקול דעת. בין אם המקרה דווח לצוות למניעת הטרדות מיניות על ידי הנפגע/ת, בין אם על ידי עד/ת ראייה, ובין אם חברי/ות הצוות למניעת הטרדה מינית עצמם/ן איתרו פגיעה. ייתכן, על פי המקרה, שייקבעו סנקציות/הגבלות מותאמות, כולל אך לא מוגבל להרחקה מהמתחם ללא זכאות להחזר כספי על כרטיסים, או עירוב הרשויות המתאימות, זאת לשיקול הצוות ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים.

בכל אירוע שדווח על ידי נפגע/ת, תהיה שקיפות מלאה מול הנפגע/ת בנוגע להחלטות שהתקבלו ולצעדים שיינקטו בעקבות האירוע.